Новини

Покана за родителска среща към родителите от новосформираната Първа група

Подновяване дейността на ДГ "Мечо Пух"

Записване на новоприетите деца - по телефон или имейл

Дни на отворените врати в ДГ № 5 "Мечо Пух"

Обучение на тема "Киберсигурност, дигитално гражданство за учители и превенция на рисковете на децата в мрежата"