За нас

За нас

ДГ № 5 "Мечо Пух" е модерна институция за предучилищно образование, осигуряваща съвременни условия за развитие на личностния потенциал на всяко дете, привлекателна за децата и удовлетворяваща родителите.

Открита е през м. февруари 2015 г. по европейска програма. Сградата разполага с 4 зали за 100 деца и е свързана с топла връзка с Център за ранно детско развитие, който предлага интегрирани здравни, образователни, социални и консултативни услуги за деца и семейства. Основната цел е утвърждаване на устойчив модел на социална местна политика, консолидираща услуги и ресурси за деца от 0 до 7-тодишна възраст.

Нашата мисия е да създадем привлекателна и благоприятна среда за пълноценно и качествено отглеждане, възпитание, социализиране и обучение на всяко дете чрез педагогическо взаимодействие, подчинено на творчество и иновации.

Нашата визия за ДГ "Мечо Пух" е тя да бъде:

1. Желано, спокойно, уютно и сигурно място на децата с пространства за игра, познание и общуване.

2. Среда, в която се гарантира детското емоционално, социално, интелектуално, личностно и здравно-физическо развитие и се осигурява подкрепяща среда за деца в риск.

3. Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, експертна инфорамация.

4. Средище за професионалисти, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно ниво, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

5. Място за развиване на детските таланти, способности и креативност. Водени от разбирането, че всяко дете е надарено и заслужава стимулиране на неговите заложби, ДГ има потенциал да постави основите на тяхното развитие чрез прилагане на индивидуални стратегии.

Амбицията ни е ДГ "Мечо Пух" да бъде модерна, действена и постоянно развиваща се система, осигуряваща качествено развитие на детската личност.