Сензорна образователна градина

Сензорна образователна градина

Сензорна образователна градина

15.09.2022 г.

На 15.09.2022 г., с откриването на новата учебна година в ДГ № 5 "Мечо Пух", бе открита и новата Сензорна образователна градина в детското заведение. Тя е изградена по програма "За чиста околна среда 2022" на екоорганизация ПУДООС на тема "Обичам природата и аз участвам".

Защо Сензорна градина?

"...защото обучавайки сетивата развиваме интелекта на детето". М. Монтесори

Всички дейности по дизайн, планиране, създаване на съоръжения, образователни материали, ресурси и занимания с децата бяха реализирани от екипът на ДГ № 5 "Мечо Пух", родители и партньори.

Мултисензорната градина не е просто градина, а образователно пространство в двора на детската градина, където целенасочено са проектирани различни съоръжения, които имат за цел да провокират естествения интерес на детето и неговото спонтанно участие чрез индивидуални или групови занимания. Всяко едно съоръжение осигурява разнообразни стимули и предизвикателства за конкретно сетиво, с цел то да бъде опознато и утвърдено, както и да подкрепи развитието на координация и комбинирано ползване на всички сетива.

В Сензорната образователна градина внимателно са проектирани и изградени различни съоръжения, отговарящи на нуждата от развитие на 10-те сетива - визуално, тактилно, обоняние, слух, вкус, мирис, термично, барично, стереогностично, кинестатично и две допълнителни зони: за развитие на практически умения от реалния живот и развитие на уменията, свързани с фината моторика.