Детска група "Йори"

Детска група "Йори"

Детска група "Йори"

Първа група "Йори" се състои от 31 деца, родени през 2015 година - 14 момичета и 17 момчета.

Учители на групата са г-жа Теменуга Йовчева и г-жа Дарина Дончева, помощник възпитател Ренета Николова.

Възпитателно-образователната работа с децата се осъществява по познавателните книжки на изд. "Просвета" - "Чуден свят".

ДНЕВЕН РЕЖИМ:

7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата;

8.30 – 8.40 Утринна гимнастика;

8.40 – 9.15 Подготовка за закуска и закуска;

9.15 – 9.30 Педагогически ситуации;

9.30 – 9.40 Раздвижване;

9.40 – 10.00 Педагогическа ситуация;

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска;

10.30 -12.00 Дейности по избор на децата; игри на открито;

12.00 – 13.00 Подготовка за обяд и обяд;

13.00 – 15.30 Следобеден сън;

15.30 – 16.00 Ставане от сън, обличане и подвижни игри;

16.00 – 16.15 Подготовка за закуска и закуска;

16.15 – 16.30 Допълнителни форми;

16.30 – 18.30 Игри, разходки, творчески дейности по избор на детето. Изпращане на децата.

Седмично разпределение на педагогическите ситуации:

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Бълг. език Математика Конструиране Изобр. изкуство
Физ. култура Музика Изобр. изкуство Физ. култура Музика
  Физ. култура