Обществен съвет

Обща информация

Обществения съвет към ДГ № 5 "Мечо Пух" е орган с консултативни и съвещателни функции. Той подпомага развитието на детската градина, но заедно с това осъществява и граждански конторл на управлението. Може да участва пряко или косвено при вземане на важни за дейността на детската градина въпроси и заедно с това да осъществява контрол и да гарантира публичност и прозрачност във всички дейности.

Състав на Обществения съвет към ДГ № 5 "Мечо Пух":

1. Кристина Кръстева - Председател

2. Станимира Димитрова - представител на Община Стара Загора

3. Елена Бонева - представител на родителската общност

4. Асен Бонев - представител на родителската общност

5. Христина Градева-Илиева - прадставител на родителската общност