Проекти

Пилотно прилагане на проект „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в ДГ "Мечо Пух"
Национална програма "Успяваме заедно" - модул Иновативна детска градина
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
Проект "Успяваме заедно"