Проекти

Учебна програма ДИЗАЙН ШАМПИОНИ

Учебна програма ДИЗАЙН ШАМПИОНИ

"Дизайн шампиони" е най-успешната програма за проектно-базирано обучение

Научи повече
Хубаво е в детската градина 2023

Хубаво е в детската градина 2023

Изграждане на творческа и интерактивна среда чрез дейности с комплекти LEGO Education STEAM Парк и тематични комплекти FLL Discover “Шедьовър” .

Научи повече
Подкрепа за приобщаващото образование

Подкрепа за приобщаващото образование

„Подкрепа за приобщаващо образование“: за деца със специални образователни потребности

Научи повече
Пилотно прилагане на проект „Европейска гаранция за детето“ в ДГ "Мечо Пух"

Пилотно прилагане на проект „Европейска гаранция за детето“ в ДГ "Мечо Пух"

Качествено приобщаващо предучилищно образование за деца с увреждания и обучителни трудности

Научи повече
Национална програма "Успяваме заедно" - модул Иновативна детска градина

Национална програма "Успяваме заедно" - модул Иновативна детска градина

ДГ № 5 "Мечо Пух" участва в национална програма "Успяваме заедно" - модул Иновативна детска градина. Общата цел на програмата е осигуряване на цялостно развитие на детската личност, прилагане на иновативни и авторски програмни системи и споделяне на опит в рамките на детската градина.

Научи повече
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност.

Научи повече