Детска група "Зайо"

Детска група "Зайо"

Детска група "Зайо"

Работа с децата се осъществява при прилагане на прогресивния метод за развитие на детето на д-р Мария Монтесори.

В основата му е поставена идеята за обучението на децата от ранна детска възраст. Той ги окуражава да бъдат активната страна, да взимат решения и да учат за околния свят посредством игра.

Методът определя детето като жадна за знание личност, която е способна сама да трупа знания и опит по начин, който е най-добър за нея.

Тестван и прилаган в различни култури повече от 100 години, този начин на работа с децата стимулира тяхното физическо, психическо, емоционално и социално развитие.

Дневно разписание на дейностите:

7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата;

8.30 – 8.40 Утринна гимнастика;

8.40 – 9.15 Подготовка за закуска и закуска;

9.15 – 9.30 Педагогически ситуации;

9.30 – 9.40 Раздвижване;

9.40 – 10.00 Педагогическа ситуация;

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска;

10.30 -12.00 Дейности по избор на децата, игри на открито;

12.00 – 13.00 Подготовка за обяд и обяд;

13.00 – 15.30 Следобеден сън;

15.30 – 16.00 Ставане от сън, обличане и подвижни игри;

16.00 – 16.15 Подготовка за закуска и закуска;

16.15 – 16.30 Допълнителни форми;

16.30 – 18.30 Игри, разходки, творчески дейности по избор на детето. Изпращане на децата.

Контакти:

Диана Иванова - тел. 098 820 2626

Дарина Дончева - тел. 088 960 9216

Цвета Славова - тел. 088 550 1275