Детска група "Тигърчо"

Детска група "Тигърчо"

Детска група "Тигърчо"

Четвърта подготвителна група "Тигърчо" се състои от 25 деца, родени през 2012 г. - 12 момичета и 13 момчета.

Учители са Милена Пенева и Денислава Йовчева, помощник възпитател - Владимира Трифонова.

Възпитателно-образователната работа с децата се осъществява по познавателните книжки на изд. "Просвета" - "Чуден свят".

ДНЕВЕН РЕЖИМ:

7.00 – 8.20 Прием на децата, дейности по избор на децата;

8.30 – 8.40 Утринна гимнастика;

8.40 – 9.00 Подготовка за закуска и закуска;

9.00 – 9.30 Педагогическа ситуация;

9.30 – 9.35 Раздвижване;

9.35 – 10.00 Педагогическа ситуация;

10.00 – 10.10 Подкрепителна закуска;

10.10 – 10.30 Педагогическа ситуация;

10.30 - 12.00 Дейности по избор на децата; игри на открито;

12.00 – 13.00 Подготовка за обяд и обяд;

13.00 – 15.00 Подготовка за сън и сън;

15.00 – 16.00 Ставане от сън, обличане ,подвижни игри, подготовка за закуска и закуска;

16.00 – 16.30 Допълнителни форми;

16.30 – 18.30 Игри, разходки, творчески дейности по избор на детето. Изпращане на децата.

Седмично разпределение на педагогическите ситуации:

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика Бълг. език Математика Бълг. език Околен свят
Изобр. изкуство Околен свят Физ. култура Физ. култура Математика
Конструиране Физ. култура Бълг. език Изобр. изкуство Музика
  Музика   Конструиране