Детска група "Прасчо"

Детска група "Прасчо"

Детска група "Прасчо"

Група "Прасчо" се състои от 30 деца, родени през 2017 година - 13 момичета и 17 момчета.

Учители на групата са Северина Илиева и Светла Неделчева, помощник възпитател - Нела Драганова.

Възпитателно-образователната работа с децата се осъществява по познавателните книжки на изд. "Бит и техника" - "Златното ключе".

ДНЕВЕН РЕЖИМ:

7.00 – 8.20 Прием на децата, дейности по избор на децата;

8.30 – 8.40 Утринна гимнастика;

8.40 – 9.15 Подготовка за закуска и закуска;

9.15 – 9.30 Педагогическа ситуация;

9.30 – 9.35 Раздвижване;

9.40 – 10.00 Педагогическа ситуация;

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска;

10.30 -12.00 Дейности по избор на децата; игри на открито;

12.00 – 13.00 Подготовка за обяд и обяд;

13.00 – 15.30 Подготовка за сън и сън;

15.00 – 16.00 Ставане от сън, обличане, подвижни игри;

16.00 - 16.15 Подготовка за закуска и закуска;

16.15 – 16.30 Допълнителни форми;

16.30 – 18.30 Игри, разходки, творчески дейности по избор на детето. Изпращане на децата.

Седмично разпределение на педагогическите ситуации:

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Български език Математика Конструиране Изобр. изкуство

Физ. култура

Музика Изобр. изкуство Музика Физ. култура
  Физ. култура      

Контакти: С. Илиева - GSM 087 773 8067;

               Св. Неделчева - GSM 089 894 8435.