Детска група "Прасчо"

Детска група "Прасчо"

Детска група "Прасчо"

Трета подготвителна група "Прасчо" се състои от 27 деца, родени през 2013 година - 11 момичета и 16 момчета.

Учители на групата са Мария Христова и Северина Илиева, помощник възпитател - Цвета Славова.

Възпитателно-образователната работа с децата се осъществява по познавателните книжки на изд. "Просвета" - "Чуден свят".

ДНЕВЕН РЕЖИМ:

7.00 – 8.20 Прием на децата, дейности по избор на децата;

8.30 – 8.40 Утринна гимнастика;

8.40 – 9.00 Подготовка за закуска и закуска;

9.00 – 9.30 Педагогическа ситуация;

9.30 – 9.35 Раздвижване;

9.35 – 10.00 Педагогическа ситуация;

10.00 – 10.10 Подкрепителна закуска;

10.10 – 10.30 Педагогическа ситуация;

10.30 -12.00 Дейности по избор на децата; игри на открито;

12.00 – 13.00 Подготовка за обяд и обяд;

13.00 – 15.00 Подготовка за сън и сън;

15.00 – 16.00 Ставане от сън, обличане, подвижни игри, подготовка за закуска и закуска;

16.00 – 16.30 Допълнителни форми;

16.30 – 18.30 Игри, разходки, творчески дейности по избор на детето. Изпращане на децата.

Седмично разпределение на педагогическите ситуации:

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Бълг. език Математика Бълг. език Математика Околен свят
Околен свят Изобр. изкуство Конструиране Изобр. изкуство Физ. култура
Конструиране Физ. култура Физ. култура   Музика