Хубаво е в детската градина 2023

Хубаво е в детската градина 2023

Хубаво е в детската градина 2023

21.09.2023 г.

За децата в предучилищна възраст водеща дейност е играта. Чрез нея се поставя началото на активната социализация.

Образователните решения на "LEGO EDUKATION" са базирани на метода "учене чрез правене" и "учене чрез игра". Те дават нов облик на ученето и предефинират играта, за да развият децата своята любознателност и креативност.

Предвиждаме чрез прилагане на иновативна система за занимания с LEGO EDUKATION да предоставим на децата знания за различни приложни и сценични изкуства, възприемане и пресъздаване на музикални, театрални и литературни произведения, анализ на събития. Децата ще научат как различни творчески идеи, занимания и интереси на хората могта да бъдат споделяни чрез СТЕМ.