Записване и прием в ДГ № 5 "МЕЧО ПУХ"

Записване и прием в ДГ № 5 "МЕЧО ПУХ"

Записване и прием в ДГ № 5 "МЕЧО ПУХ"

23.03.2022 г.

На 23.03.2022 г. излезе класирането на деца, родени през 2019 г. за Първа група през учебната 2022 - 2023 година.

За всички родители на приети деца поднасяме информация относно записването.

Необходими документи:

1. Лична карта на родител.

2. Акт за раждане на дете.

Информация за приема може също да намерите в нашия сайт - Меню "За нас", подменю "Прием".

С формуляри на нужните документи можете да се запознаете в меню "Документи", подменю "Административни услуги".

На място осигуряваме разпечатани формуляри на необходимите докумени.

Записването е от 24.03. до 8.04.2022 г. в сградата на детската градина на адрес: ул. "Подполковник Калитин" 28.