Нова детска група Монтесори

Нова детска група Монтесори

Нова детска група Монтесори

18.03.2021 г.

Всеки родител мечтае детето му да развие своя потенциал, като същевременно се забавлява и расте спокойно и уверено в собствените си способности. В съвременната система на обучение и възпитание има редица методи, чрез които това може да бъде постигнато. Но има един по-нестандартен, който се отличава от останалите - методът Монтесори.

От новата 2021/2022 учебна година в ДГ № 5 "Мечо Пух" откриваме за втори пореден път група, в която ще се прилагат методите на италианската педагожка Мария Монтесори. Това ще се реализира с децата от бъдещата Първа група, родени през 2018 година.

Средата, която осигурява този иновативен подход е коренно различна от тази в традиционните детски градини. Методът подбужда детето към действие. То е мотивирано да бъде активно, за разлика от обичайно приетите модели, където от него се очаква да седи мирно, да слуша и да възприема с послушание.

Ролята на учителя също е по-различна. При Монтесори на него се гледа по-скоро като на ментор, като на съветник, който посочва на малчугана пътя, но го оставя сам да премине по него. Методът позволява на подрастващите да напредват със свое собствено темпо.

В по-голямата си част материалите, с които децата се занимават са дървени, като идеята е децата да играят с по-естествени и по-топли материали. Те са различна серия „игри“, което именно ги прави по-специални от останалите играчки. Конструирани са от педагози. Нужно е преди да се предадат на детето, да се покаже от възрастен как то да извлече максимума от заниманието с тях.

Детските материали Монтесори са разделени по категории, като всяка обслужва съответна детска образователна потребност: Математика, География, Биология, Сетивност, Развитие на речта и Практически материали. Всяка сфера на познание разполага със свои типични материали.

Математиката използва пособия, които помагат на децата да усвоят броенете, смятането, мерните единици и т.н.

По география те боравят с глобуси и карти, които им показват разпределението на континентите и и океаните, а също със земни форми, чиято задача е да ги научи какво е това остров, полуостров, езеро и т.н.

Биологията е не по-малко важна, давайки познание за структурата на някои видове растения. Също така се насърчава развитието на координацията между очите и ръката, вниманието към детайла и фината моторика.

Практическите материали развиват уменията на децата към нещата от бита и всекидневието – предлагат се занимания с пресипване, преливане на материали, умения за поддържане на чистота и ред, закопчаване, връзване и др.

При пособията за сетивност и развитие на речта има материали, които стимулират детето да учи както цветове, така и букви, звуци, знаци и символи.

Всеки материал в класната стая на Монтесори подкрепя аспект на детското развитие. Стимулира се детето да изгражда връзка между интересите си и наличните дейности, предлагани от средата. Цели се създаването на солидна основа за учене през целия живот.

В сърцето на метода Монтесори е застъпена концепцията, че майсторството се постига чрез проучване, изследване, имитиране, повторение, допускане на грешки и трупане на личен опит. Учителят е този, който грижливо подготвя среда в класната стая с материали и дейности, които отговарят на уникалните потребности на децата. Така той поставя основите и ги запознава с принципите на самостоятелното учене.