Европейски ден на спорта в детската градина

Европейски ден на спорта в детската градина

Европейски ден на спорта в детската градина

27.09.2020 г.

Европейски ден на спорта в детската градина дава възможност на детското заведение:

● Да се свържат с други европейски страни;

● Да популяризират физическото възпитание и спорт;

● Да създадат условия за забавление чрез физическа активност за децата и младите хора;

● Да подобрят общественото здраве и благополучие, чрез въвеждане на методи за учене през целия живот;

● Да засилят участието и развитието на социални умения сред учениците.

● Да промотират важни обществени теми като Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата и Опазване на околната среда.

-Училище #безотпадъци Инициативата е част от Европейска седмица на спорта и за шеста поредна година е подкрепена от Министерството на образованието и Министерството на младежта и спорта.