Подновяване дейността на ДГ "Мечо Пух"

Подновяване дейността на ДГ "Мечо Пух"

Подновяване дейността на ДГ "Мечо Пух"

26.05.2020 г.

ДГ „Мечо Пух” подновява своята дейност след извънредното положение за ограничаване разпространението на корона вирус, от 1.06.2020 г. Това, което следва да направят тези родители, които ще подновят посещението на детето си в ДГ, преди таза дата е следното:

1. В сайта на ДГ „Мечо Пух” - www.dg5mechopuh.com, са публикувани Мерки за организиране дейностите на детски ясли и детски градини след възстановяване на посещението на деца. Можете да ги намерите в меню Документи, подменю Документи - прочетете ги внимателно! А след това в меню Документи, подменю Административни услуги, можете да намерите Декларация за информирано съгласие на родител в условията на COVID-19. Разпечайте документа, попълнете го и с така попълнения документ ще ви приемем в детската градина.

2. На 28.05. /сряда/ ще ви се обади учителка от групата, на която вие следва да откажете или потвърдите посещението на детето в детското заведение и съответно датата, в която ще се случи. Отново напомням, че най-сигурната среда в ситуацията на коронавирус е семейната и всеки, който може да осигури грижа за детето в семейството, би следвало да остави детето в дома си.

3. За родителите, които ще подновят посещенията на детето си в ДГ е нужно да осигурят:

- 2 бр. маски, в случай че е по препоръка на личния лекар /за хронично болни деца/;

- найлонов плик за прибиране на обувките в шкафчето и вземане на пантофите всеки ден, които в къщи се дезинфекцират и почистват;

- измерване температурата на детето си всяка сутрин у дома и да не го водят на детска градина, когато забележат признаци на заболяване или измерят температура, по-висока от 37,3 градуса.

За всичко останало се информирайте от публикуваните Мерки!

Искаме да ви уверим, че както и досега, ще направим всичко, което е по силите ни, за да гарантираме здравето на децата. Но в условията на COVID-19 е необходимо да обединим усилията и да действаме в абсолютно единство!