Записване на новоприетите деца - по телефон или имейл

Записване на новоприетите деца - по телефон или имейл

Записване на новоприетите деца - по телефон или имейл

18.03.2020 г.

На 26 .03.2020 година на сайта на Общината ще бъдат обявени резултатите от класирането на децата, родени през 2014, 2015, 2016 и 2017 година. Записването трябва да стане от 27 март до 10 април включително.

Досега това се случваше на място в детската градина. Настоящата обстановка изисква да се избегне прекият контакт и затова записването на децата ще става по телефон или на имейла на детската градина.

Децата, родени през 2017 г. и приети в първа група, постъпват в детската градина от месец Септември, сега родителите могат само да потвърдят записването. Необходимите документи ще представят на по-късен етап, когато детските градини започнат да работят.

Класираните деца, родени през 2014, 2015 и 2016 година също трябва да потвърдят записването сега, а необходимите документи да представят след отварянето на детските заведения. Според Графика за класиранията, децата, които не са приети през месец март, участват в следващото, което ще бъде на 11 юни 2020 г.

Формуляр на заявление за записване можете да намерите в меню Документи. Телефон за контакт 088 327 5050, имейл - cdg5sz@abv.bg.