Обучение на тема "Киберсигурност, дигитално гражданство за учители и превенция на рисковете на децата в мрежата"

Обучение на тема "Киберсигурност, дигитално гражданство за учители и превенция на рисковете на децата в мрежата"

Обучение на тема "Киберсигурност, дигитално гражданство за учители и превенция на рисковете на децата в мрежата"

5.02.2020
От 31.01. до 2.02.2020 г. педагозите от ДГ № 5 "Мечо Пух" участваха в обучение на тема "Киберсигурност, дигитално гражданство за учители и превенция на рисковете на децата в мрежата", финансирано от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Обучението се проведе в гр. Хисаря от Дигитална учителска академия "Орак". В лицето на обучителя Борис Михайлов педагозите овладяха полезни знания и компетентности по посока Киберсигурност и дигитално гражданство, наказателна и административнонаказателна отговорност на деца и техните родители,основни опасности за децата в мрежата и начините за справяне с тях, основни форми на онлайн тормоз, неподходящи детски снимки и видео, създаване и модифициране на електронни учебни ресурси, предназначени за деца.