Откриване на Монтесори първа група

Откриване на Монтесори първа група

Откриване на Монтесори първа група

13.06.2019 г.

От новата 2019/2020 учебна година в ДГ № 5 "Мечо Пух" стартира първата в общинска детска градина група, в която децата ще се обучават по метода и педагогиката на Мария Монтесори. Работата ще се реализира от учители, които имат завършена следдипломна квалификация в Нов български университет на тема "Въведение в Монтесори педагогиката при групова работа с деца в детска градина".

Педагогиката на Монтесори в днешни дни е иновативен образователен подход, който насърчава учителите да общуват с децата по различен от общоприетия начин. Тя се фокусира върху зачитането и насърчаването на индивидуалните различия на всяко от децата в групата, при което се осигурява и специално подготвена среда. В Монтесори групата децата свободно избират това, което искат да научат, това, което ги интересува. Тя вярва, че всяко дете притежава вътрешна сила, която го подтиква да расте и да учи, и това може да бъде наблюдавано в спонтанните му занимания. А най-важната цел на метода е да подготви детето за реалния живот

Различните материали, които се използват при обучението са по-скоро обикновени, но качествени - изцяло от естествени материали. Всеки материал служи за усвояване на едно умение, понятие или развиване на качество. Във него има заложен "контрол на грешката", т.е. конструиран е така, че да подсказва в случай на грешка от страна на детето.

Основополагащия принцип за детето в метода Монтесори е "Помогни ми да се справя сам".