Прием и записване на децата от новото електронно класиране

Прием и записване на децата от новото електронно класиране

Прием и записване на децата от новото електронно класиране

29.03.2019 г.

Уважаеми родители, новоприетите деца от системата за електронен прием към Община Стара Загора, ще бъдат записвани в детското заведение от 1.04.2019 г. до 12.04.2019 г. от 7.30 ч. до 16.00 ч.