Мартеничка си вземи - мечопухчетата усмихни

Мартеничка си вземи - мечопухчетата усмихни

Мартеничка си вземи - мечопухчетата усмихни

22.02.2019 г.

От 25.02. до 1.03.2019 г. в ДГ "Мечо Пух" ще се състои благотворителен базар на мартеници, изработени съвместно от деца, родители и учители в Работилничка за мартеници. Събитието е част от кампанията "Мечо Пух прегръща Мария Монтесори", която цели събиране на средства за закупуване на материали и стартиране на първата Монтесори група в общинска детска градина в Стара Загора.

По метода на Мария Монтесори вече 100 години работят най-прогресивните педагози в целия свят. с помощта на специално подготвена образователна среда и на специално разработени материали се постигат огромни успехи за формиране у децата на стремеж към познание, самостоятелност и независимост.

Защо това де не се случи и в нашата детска градина, и за нашите деца?...