Детска група "Зайо"

Детска група "Зайо"

Детска група "Зайо"

Втора група "Зайо" се състои от 25 деца, родени през 2014 г. - 11 момичета и 14 момчета.

Учители на групата да Диана Иванова и Светла Неделчева, помощник възпитател - Нела Драганова.

Възпитателно-образователната работа с децата се осъществява по познавателните книжки на издателство "Просвета" - "Чуден свят".

ДНЕВЕН РЕЖИМ:

7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата;

8.30 – 8.40 Утринна гимнастика;

8.40 – 9.00 Подготовка за закуска и закуска;

9.00 – 9.20 Педагогическа ситуация;

9.20 – 9.30 Раздвижване;

9.30 – 9.50 Педагогическа ситуация;

9.50 – 10.10 Подкрепителна закуска;

10.10 – 10.30 Педагогическа ситуация;

10.30 - 11.45 Дейности по избор на децата; игри на открито;

11.45 – 12.30 Подготовка за обяд и обяд;

12.30 – 15.30 Подготовка за сън и сън;

15.30 – 16.00 Ставане от сън, обличане ,подвижни игри,подготовка за закуска и закуска;

16.00 – 16.20 Допълнителни форми;

16.20 – 18.30 Игри, разходки, творчески дейности по избор на детето. Изпращане на децата.

Разпределение на педагогическите ситуации:

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Бълг. език Математика Бълг. език Изобр. изкуство
Физ. култура Изобр. изкуство Физ. култура Конструиране Конструиране
  Музика Околен свят   Музика