Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

ДГ № 5 "Мечо Пух" е модерна институция за предучилищно образование, осигуряваща съвременни условия за развитие на личностния потенциал на всяко дете, привлекателна за децата и удовлетворяваща родителите.

Сградата разполага с 4 зали за 100 деца и е свързана с топла връзка с Център за ранно детско развитие, който предлага интегрирани здравни, образователни, социални и консултативни услуги за деца и семейства.

Водени от желанието да сме максимално полезни за развитие и израстване потенциала на българските деца, нашето мото е: "Колкото повече, толкова повече... щастливи деца в България!"

Колкото повече, толкова повече... щастливи деца в България!

Новини

Записване на новоприетите деца в ДГ № 5 "Мечо Пух"

Ново записване на деца в ДГ № 5 "Мечо Пух"

Нова детска група Монтесори

Проекти

Пилотно прилагане на проект „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в ДГ "Мечо Пух"
Национална програма "Успяваме заедно" - модул Иновативна детска градина
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"